PALATUL COPIILOR DROBETA TURNU SEVERIN – Romania

Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, Devlet Bütçesi tarafından finanse edilen yaygın bir eğitim kurumudur. bu kurumun 1-Orsova 2-Strehaia 3-Vanju Mare 4-Baia de Arama ilçelerinde de birimleri vardır. Teknik, bilim, sanat ve spor gibi farklı sınıf türlerini organize eden 35 öğretmen vardır. 5-19 yaşları arasındaki öğrenciler haftada bir, haftada bir kez, haftada bir kez, okuldan sonra veya haftasonunda burada bilim ve sanat ağırlıklı dersler alırlar. Bu kurumun öğrenci profili üstün yetenekli öğrencilerden oluşmaktadır.Orşova’da bulunan birimde elektronik, Gokart ve resim dersleri düzenlenmektedir.Orşovadaki, elektronoik ve robotik derslerini, irtibat kişisi Mihai Agape vermekte olup, bir çok alanda ödül alan projeleri öğrencileri ile geliştirmiştir.Bu projeler 1-Leonardo da Vinci
multilateral partnership RECAP (Remote Controlled Arm Project), 2-2010 – 2012; Comenius multilateral partnership KAREL (Karel – Autonomous Robot for Enhancing Learning) 3-2013 – 2015. KAREL project was selected as one of the European Commission’s success stories. 4-2017 ‘de POwER3D adlı eTwinning projesi ile Romanya Ulusal eTwinning Ödülü(Öğrenci katılımı Kategorisi) .
Proje Ekibi 1-Mihai Agape(ROBOTOR, RECAP, KAREL projelerinin organizatörü) 2- Maria Genoveva (Tekstil öğretmeni) 3-Nef Marioara Projeyi yürütmekten sorumlu kilit kişi Mihai Agape’dir. 1991’de Elektronik, Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ayrıca edX, coursera ve udacity MOOC platformları tarafından verilen programlama, robotik ve elektronik ücretsiz çevrimiçi derslere de katılmıştır.Mihai Agape,Romanya cumhurbaşkanlığı ve Romanya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından2019’da başlatılan ROBOTOR’un tüm basımlarını başlatmış ve koordine etmiştir. LdV Ortaklığında RECAP projesinin irtibat kişisi ve KAREL adlı Comenius projesinin koordinatörüdür. Farklı didaktik materyaller oluşturmuştur (örneğin, Moodle Scientix platformunda bir kurs olan Robo Scratch; Karel Kullanıcı El Kitabı; Robot parmak ve el için tasarımlar; Karel robot için tasarımlar). Ulusal ve uluslararası etkinlikler sırasında elektronik, programlama ve robotik atölyeleri
düzenlemiştir. Ulusal ve uluslararası konferanslarda yer aldığı projelerin sonuçlarını yaygınlaştırmıştır.
Herhangi bir öngörülmeyen durumda Anahtar kişilerin yerini ekibin diğer üyeleri alacaktır. Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, Robotik kodlama ve POWER3D Projesi sayesinde 3D tasarım konulsunda edindiği tecrübeleri, ortakları ile paylaşmak ve onlara aktarabilmek ve aynı zamanda proje ortaklarının deneyimlerinden faydalanmak istemektedir.Ayrıca AB Erasmus+ projeleri ve eTwinning konusunda deneyimli ekibi ile proje yönetimi konusunda koordinatör kuruma ve diğer ortaklara destek olmak için hazırdır.

 

Spread the love
Short-term students exchange in Romania! -203 Days 16 Hours 59 Minutes 8 Seconds