AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E MOSCAVIDE – Portugal

Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide okul grubu 2003/2004 akademik yılında faaliyete geçmiştir. Kurum, 4 birimden (okul öncesi,ilkokul,ortaoklu,lise) oluşmaktadır. Bu okul grubu, Laure Belediyesinde ve bu belediyenin hizmet alanındaki 2013 birliğinin Portlan köyü ve Moscavide mahallesi olan iki farklı yerleşkesinde bulunmaktadır. Portela,orta sosyo-kültürel tabakaya ve ortagelir seviyesine ait yaklaşık 30.000 nüfusa sahip bir kentleşmede yer almaktadır. Moscavide’de orta ve göçebe kültürel nüfus katmanı vardır ve kasabanın bu bölümünde en çok göç eden Doğu Avrupa ve Brezilya ülkelerinden insanlar yaşamaktadır.Okulda toplam 2555 öğrenci ve 200 öğretmen vardır. Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide’nin Motivasyonu: Bu okul Erasmus+ ve Comenious projelerinde deneyimli olup, eTwinning platformunda 2’si aktif 2’si sonlanmış 4 adet projesi bulunmaktadır. Robotik ve kodlama alanında yürütülen projelerde kazanılan deneyimleri paylaşmak ve her türlü teknolojik gelişmeleri yakından takip etme, öğrenme ve uygulamak istemektedir. Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide bir AB proje ekibine sahip olup bu ekipte 1- Anabela Mesquita (BT öğretmeni) 2-Raul Coutinho (İngilizce Öğretmeni) 3-Paulo Torcato(Robotik Öğretmeni) 4-Teresa Diaz(Fizik öğretmeni) bulunmaktadır. Bu anahtar kişiler öngörülemeyen durumlarda biribirin yerini alacaktır. Proje irtibat kişisi Paulo Torcato, Microsoft Yenilikçi Eğitim Uzmanı ve Scientix Ambassador görevlerini de yürütmektedir. Paulo Torcato, okul adına “Robot Helps” projesini yönetmiş ve bu proje, bir çok ödül almıştır.Bu ödüller: 1-Prémios Reconhecimento à Educação 2010/2011 2-Prémio Escolar Montepio 2013 3- “Educação Especial 2015” Bilgi Toplumu (WSIS) Ödülleri Üzerine 5-Prémio “Portekiz, País Bilgi Teknolojileri Üzerine 6 -(WSIS) Ödüller 2018″THE ROBOT HELPS” Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, “Robot Helps” projesi sayesinde uluslararası alanda tanınmıştır. Robotik alanında bir çok ödül alan bu proje okul için çok önemli bir kaynak niteliğindedir.Öğretmenler, derslerde soyut kavramları somutlaştırmak amacıyla VR Gözlüklerden ve Arttrılmış Gerçeklik teknolojilerinden yararlanmaktadır. Geometri derslerinde 3D modelleme, geometrik cisimlerin öğrenilmesinde (açı alan, hacim) hesaplamasında aktif olarak kullanılmaktadır.Okulda ders dışı etkinlik saatlerinde Sanal Gerçeklik (VR) ve 3D yazıcı etkinlikleri faal olarak işlenmektedir. Bu okul,aktif olarak kullandığı Endüstri 4.0 teknolojieri konusundaki deneyimlerini ortakları ile paylaşmak, ortaklarının endüstri 4.0 ın bileşenleri(robotik, 3d yazıcı, VR, Drone…)konusundaki deneyimlerini öğrenerek robotik alanındaki çalışmalarını ilerletmek istemektedir.Bunun için de stratejik ortaklık projelerine maximum düzeyde önem vermektedir.

 

[wzslider autoplay=”true”]

 

Spread the love
Short-term students exchange in Romania! -203 Days 17 Hours 27 Minutes 29 Seconds