Tekmovanje za Proteusovo priznanje – 2020/2021

GLIVE

šolsko tekmovanje – 21. oktober 2020 ob 13h

državno tekmovanje – 4. december 2017 ob 15h


Učenci poznajo naslednjo tematiko:

 • splošne značilnosti gliv (morfologija, zgradba glivne celice, zakaj niso rastline in zakaj ne živali, delitev na višje in nižje glive, razvoj, življenjska okolja);
 • glavni načini prehranjevanja gliv (simbionti/soživke, gniloživke, zajedavke);
 • splošno o razmnoževanju gliv (spolno in nespolno);
 • vloga gliv v ekosistemu;
 • mikoriza (kaj je, osnovni principi delovanja, tipi mikorize);
 • zgodovina raziskovanja gliv na Slovenskem;
 • ogroženost gliv in njihovo varovanje;
 • gospodarski pomen gliv (vloga v prehrani, farmaciji, gradbeništvu in bioremediaciji, bolezni kulturnih rastlin, mikoriza);
 • 10 vrst oz. skupin in njihove značilnosti:
  1. jesenski goban (Boletus edulis) – simbiontska vrsta
  2. orjaški dežnik (Macrolepiota procera) – gniloživna vrsta
  3. žvepleni lepoluknjičar (Laetiporus sulphureus) – zajedavka
  4. velika vlažnica (Hygrocybe punicea) – naravovarstveno pomembna vrsta
  5. lovkasta mrežnica (Clathrus archeri) – tujerodna invazivna vrsta
  6. užitni smrček (Morchella esculenta) – zaprtotrosnica
  7. rdeča mušnica (Amanita muscaria) – strupena vrsta
  8. svetlikava pološčenka (Ganoderma lucidum) – zdravilna vrsta
  9. koruzna snet (Ustilago maydis) – zajedavka na kulturnih rastlinah
  10. glive kvasovke – gospodarsko pomembna skupina nižjih gliv

Latinskih imen ni potrebno poznati.

PRIPOROČENA LITERATURA

Seznam priporočene literature ni obvezna literatura. Poiščete lahko tudi druge vire. Vsi navedeni viri (razen knjig) imajo dodano povezavo.

Priporočeni knjigi:

 • Arzenšek Bojan, Tratnik Bogdan, Malovrh Božo: Slovenski gobarski vodnik (2010, Založba Modrijan)
 • Vladimír Antonín s sod.: Gobe, ilustrirana enciklopedija (2010, Mladinska Knjiga) – vsebuje odlični poglavji o zastrupitvah in zdravilnih učinkih gob

Priporočeni krajši teksti:

Priporočeni spletni viri:

Podcast:

Videi:

Gradivo s seminarja: