TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 2019/2020

PODNEBNE SPREMEMBE


Šolsko tekmovanje: 11. december 2019 ob 14.00
Območno tekmovanje: 13. februar 2020 ob 14.00
Državno tekmovanje: 17. april 2020 ob 10.00


LITERATURA ZA ŠOLSKO RAVEN

  1. Kralj Serša, M., Jeršin Tomassini , K., Nemec, L., 2016.
    Geografija 1. I-učbenik za geografijo. Podnebne spremembe, str. 99–106.  URL: https://eucbeniki.sio.si/geo1/2509/index.html 
  2. Posledice podnebnih sprememb. European Commission.
    URL: https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_sl
  3. Kovačič, A., 2019. Ko se človek igra boga. Gea, september 2019, str. 6–12. URL: http://www.o-ledina.si/Uploaded/Editor/Documents/za_ucence/geografija/Kovacic_Ko_se_clovek_igra_boga_sept_2019.pdf
  4. Bercko, V., Kutin Lednik, A., Červek, U., 2019. Pljuča Zemlje se dušijo v dimu. Večer. URL: https://www.vecer.com/pljuca-zemlje-se-dusijo-v-dimu-10056399
  5. Kočar, J., 2012. Tuvalu in njegova ranljivost na dviganje morske gladine. Geografija v šoli, 21, 3, str. 55–62. URL: http://www.o-ledina.si/Uploaded/Editor/Documents/za_ucence/geografija/Kocar_Tuvalu_in_njegova_ranljivost_na_dviganje_morske_gladine.pdf