Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način, vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v šoli tako, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Svetovalna služba pomaga vsem udeležencem v šoli in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela na šoli:

– učenje in poučevanje

– šolske kulture, reda, klime in vzgoje

– telesnega, osebnega in socialnega razvoja

– šolanja in karierne orientacije

– na področju socialno-ekonomskih stisk.

(Besedilo je povzeto po Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni šoli)

V šolski svetovalni službi je zaposlena pedagoginja Maja Kres.

(Delovni čas v šolskem letu 2020-2021: ponedeljek, torek, sreda in petek – od 7.30 do 13.30 in četrtek – od 9.00 do 15.00.)