Na spodnji povezavi se nahaja brošura z informacijami za učence in starše o izvajanju Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v šolskem letu 2020-2021, ki jo je pripravil Republiški izpitni center (RIC). https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/

Tretji predmet, ki ga določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole, iz katerega bodo učenci 9. razreda naše šole opravljali NPZ v šolskem letu 2020-2021 je BIOLOGIJA.

KOLEDAR NPZ 2020 – 2021

6. razred

DATUM AKTIVNOST
4. 5. 2021 Slovenski jezik
6. 5. 2021 Matematika
10. 5. 2021 Tuji jezik
7. 6. 2021 – 9. 6. 2021 Seznanitev učencev z dosežki na NPZ v 6. r
10. 6. 2021 Vpogled v učenčeve ovrednotene pisne naloge
15. 6. 2021 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov
24. 6. 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ

9. razred

DATUM AKTIVNOST
1. 9. 2020 Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. r na NPZ
4. 5. 2021 Slovenski jezik
6. 5. 2021 Matematika
10. 5. 2021 Tretji predmet – biologija
1. 6. 2020 Seznanitev učencev z dosežki na NPZ v 9. r
1. 6. 2020 – 3. 6. 2020 Vpogled v učenčeve ovrednotene pisne naloge
9. 6. 2020 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov
15. 6. 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ

Podroben koledar Nacionalnega preverjanja znanja se nahaja na spodnji povezavi:

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/koledar_npz/