Povezave do spletnih strani z uporabnimi vsebinami:

1. Zgradba vzgojno izobraževalnega sistema v Sloveniji

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/media/Shema_VI_SLO.pdf

2. Vpis v srednjo šolo

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

3. Poklicni kažipot

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/index.htm

4. Moja izbira

https://www.mojaizbira.si/

5. Dijaški – spletna stran za učence in dijake

https://dijaski.net/

6. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije – informacije o štipendijah

https://www.srips-rs.si/

7. Zavod za zaposlovanje – e svetovanje

https://esvetovanje.ess.gov.si/

8. VPISNIK 2021

https://www.dijaskisvet.si/wp-content/uploads/2021/01/Srednjesolski-Vpisnik-2021.pdf

Leave a Reply