OŠ Breg je že od leta 2014 aktivno vključena v mednarodne projekte v sklopu programa Erasmus plus, ki jih v celoti financira Evropska unija.
Maja 2018 se je zelo uspešno zaključil KA2 Erasmus+ projekt strateških partnerstev Eclipse, kjer smo s partnerskimi šolami iz Italje, Velike Britanije, Španije in Turčije raziskovali kulturno dediščino sodelujočih držav.
V prihodnjih dveh letih ponovno sodelujemo v projektu KA2 Erasmus+ STEM through Robotics. S partnerji iz Poljske, Finske in Turčije bomo sooblikovali projekt medsebojnega izmenjevanja izkušenj in znanja iz področja robotike, tehnologije, matematike in naravoslovja.
Projekt smo izbrali, saj se je na šoli pojavilo zanimanje za robotiko in programiranje. Mlajši učenci že nekaj let obiskujejo interesno dejavnost Lego Mindstorms. Starejšim učencem smo ponudili interesno dejavnost robotika, za delo pa izbrali opremo VEX IQ Robotics, ki je v Sloveniji še novost. S tem bo omogočena nadgradnja znanja robotike in programiranja.
Na OŠ Breg menimo, da z izkušnjami iz tujine razširjamo obzorja učencem in učiteljem in posredno tudi celotnemu kolektivu. S posredovanjem pozitivnih mednarodnih izkušenj bogatimo naše vsakodnevno pedagoško delo, krepimo strpnost in tolerantnost ter bolje sprejemamo drugačnost. V času projekta bomo opravili 5 mobilnosti. Zelo se veselimo nadaljnjega koraka, ko bomo v februarju 2019 gostili tuje partnerje (učence in učitelje) in jim pokazali naše mesto, predstavili slovenski šolski sistem ter predvsem način dela na naši šoli.
V projekt so večinoma vključeni učenci 7. in 8. razredov, strokovni team sestavljajo: Oliver Buček, Tadej Trstenjak in Mija Jeršič.
 
O PROJEKTU
STEM (science, technology, engineering , mathematics) through robotics
Robotika je danes ena izmed najhitreje napredujočih znanosti, saj želimo vedno več stvari avtomatizirati s pomočjo robotov. Pri tem si pomagamo s računalniškimi programi in opazovanjem stvari v naravi, ki jih nato oponaša robot. Robotika ima velike prednosti pri poučevanju predmetov iz področja tehnologije, matematike, naravoslovja in strojništva. Razvija kritično mišljenje, spretnosti reševanja problemov, sposobnost dela v skupinah in ustvarjalnost.
Učenci spoznajo uporabnost robota v proizvodnji in značilnosti krmiljenja. Poslužujejo se metod sodelovalnega učenja, postajajo aktivnejši, izmenjujejo mnenja in razpravljajo o idejah.
 
CILJI PROJEKTA
Cilji projekta so izboljšati znanje učencev na področju znanosti, tehnologije, strojništva in matematike (STEM), znanje jezikov, učne veščine 21. stoletja in socialne kompetence. Prav tako želimo deliti znanja o šolskem sistemu, kulturi in tradicijah sodelujočih držav.
Namen projekta je, da najdemo najboljše prakse na področju robotike v izobraževanju STEM. Vsaki šoli naj bo izziv, da razvije svoj integriran učni program za izobraževanje STEM, ki pa je povezan z njihovim nacionalnim učnim načrtom. Učitelje želimo navdihniti, da ustvarijo in zberejo učna gradiva ter učence smiselno vključijo v STEM.

 • vključiti čim širši krog učencev in jim približati robotiko
 • spoznati robotske modele ter delovanje robotskih rok
 • spoznati modele robota za krmiljenje
 • spoznati industrijske aplikacije
 • seznanitev z uporabo robotike v vsakdanjem življenju
 • učenje programiranja s programom ROBOTC
 • razvijati logično sklepanje
 • rešiti problem s pomočjo skiciranja poteka reševanja in predstavljeno rešitvijo
 • opis poteka delovanja programa za ustrezno nalogo
 • spodbujati timsko delo

Učenci se seznanijo s konstruiranjem modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav ter značilnostmi robotike. Učenci pridobivajo osnovna spoznanja o geometriji in konstrukciji tipičnih oblik robotskih rok, o elektronskih krmiljih, ki so potrebna za računalniško vodenje ter o čutilnikih (senzorjih), ki omogočajo delovanje in vodenje robota. Seznanijo se s temeljnimi načeli računalniško vodene proizvodnje in z mestom robotike v njej. Pri predmetu  gradijo delujoče, računalniško krmiljene modele strojev, naprav in robotskih rok.
 
AKTIVNOSTI SODELUJOČIH

 • učenci izberejo skupni logotip projekta (natečaj)
 • sestavljanje nalog iz robotike, ki jih lahko vsi uporabljamo
 • video, avdio, ppt predstavitev šolskega sistema, kulture in tradicije sodelujočih držav
 • priprava učnega programa s vključitvijo robotike kot del pouka matematike, fizike, računalništva in tehnologije
 • predstavitev učnega načrta
 • pisanje bloga

 
PARTNERSKE ŠOLE:

Leave a Reply