POOBLAŠČENA OSEBA ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV ZA OŠ BREG

Ime in priimek Primož Obreht, univ. dipl. prav.
Delovno mesto Pravnik
Center za pravno pomoč d.o.o.
Rimska ulica 4
2310 Slovenska Bistrica
Elektronski naslov primoz@czpp.si
Telefon 08 2059604