V šolskem letu 2019/20 bomo:

  • razvijali demokratične odnose med učenci in učitelji,
  • omogočili učencem izkustveno učenje in ustvarjalno delo,
  • dali poudarek branju in bralni kulturi,
  • razvijali delo z nadarjenimi učenci,
  • dali poudarek kvalitetnemu načrtovanju in motivaciji,
  • skrbeli za kakovostno delo,
  • ustvarjali prijazno okolje,
  • spoštovali človekove vrednote,
  • dali poudarek strpnosti,
  • skrbeli za osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih.