• Ravnatelj: Milan Fakin

Tel: 02 788-12-82

e-naslov: milan.fakin@os-breg.si

  • Pomočnica ravnatelja: Jasna Brec

Tel: 02 788-12-83

e-naslov: jasna.brec@os-breg.si

  • Tajništvo: Maja Štrucl

Tel: 02 788-12-80

faks: 02 788-12-90,

e-naslov: tajnistvo@os-breg.si

  • Računovodstvo: Brigita Tumpej

Tel: 02 788-12-86

  • Zbornica: strokovni delavci

Tel: 02 788-12- 84

  • Pedagoginja: Maja Kres

Tel: 02 788-12-87

e-naslov: maja.kres@os-breg.si

  • Knjižnica: Anja Tikvič

Tel: 02 788-12-88

e-naslov: knjiznica@os-breg.si

  • Kuhinja: Zdenka Kos, Matej Vaupotič

Tel: 02 788-12-85

  • Hišnik: Milan Sagadin

Tel: 02 788-12-89