ODLOK O USTANOVITVI JVIZ OŠ BREG

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

PROTOKOLI RAVNANJA

***

NA BREGU – časopis šolskih novinarjev

PUBLIKACIJE

***

HIŠNI RED:

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA:

VZGOJNI NAČRT:

NAČRT ŠOLSKIH POTI

LETNI DELOVNI NAČRTI:

Šolsko leto 2022/2023

Šolsko leto 2021/2022

Šolsko leto 2020/2021

Šolsko leto 2019/2020

Šolsko leto 2018/2019

Šolsko leto 2017/2018

Šolsko leto 2016/2017

Šolsko leto 2015/2016

Šolsko leto 2014/2015

Šolsko leto 2013/2014

Šolsko leto 2012/2013

PRAVILNIKI: