Šola do 10. junija vsako leto pripravi sezname učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin, ki jih bodo učenci uporabljali v prihajajočem šolskem letu. Učenci si lahko učbenike brezplačno izposodijo iz učbeniškega sklada, ki ga upravlja knjižničarka. V ta namen morajo prinesti izpolnjeno naročilnico do konca junija. Učbenike si učenci izposodijo v prvem tednu septembra in jih vrnejo konec junija. Dolžni so jih ustrezno zaščititi z ovitki, ki se ne lepijo na platnico. Če učenec konec leta vrne poškodovan učbenik ali ga ne vrne, mora zanj plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Leave a Reply