Med šolanjem na daljavo v zimskem času smo se odločili otroke spodbuditi k branju s projektom, imenovanim Bralni izziv 15 minut. Gre za poskus, da bi otroci vsaj 15 minut dnevno posvetili branju (knjig, revij, drugih tiskanih medijev) in tako napredovali v širjenju besedišča, znanja in razumevanja. Z beleženjem prebranega števila strani lahko otroci spremljajo svoj napredek in vidijo, kakšne sadove lahko dosežejo z vsakodnevno vztrajnostjo.