``TOTA`` NAŠA ŠOLA BREG

Vizija, oblikovana kot zamisel nove in zaželene podobe organizacije v prihodnosti, je prav tako ena glavnih domen, s katero želimo nadgraditi podobo naše šole. Oblikovano vizijo, ki govori: »Želimo ustvariti boljšo šolo z zadovoljnimi, zdravimi, uspešnimi, ustvarjalnimi učenci in učitelji.« bomo spremljali in po potrebi tudi nadgradili.

Pomagajte našim učencem, da se bodo lahko udeležili svetovnega prvenstva v robotiki v Kentuckyu v ZDA! Z majhno donacijo na naslednji povezavi lahko uresničite njihove sanje. Hvala v imenu učencev!

Pirati plastike

Seznam potrebščin 2021/2022  >> ODPRI

Priporočilni seznami za bralno značko  >> ODPRI

4. številka časopisa šolskih novinarjev Na Bregu. Povezava na branje…

ERASMUS+ projekti

2020/2022

ROBOTICS AS A TOOL TO PREVENT BULLYING

Cilj projekta je prispevanje k ustvarjanju varnega šolskega okolja tako za učitelje kot za učence, ki uporabljajo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Skozi robotiko želimo učencem dvigniti samozavest ter spodbuditi h kritičnem mišljenu in reševanju problemov.

2018/2020

STEM THROUGH ROBOTICS

Ker se je pojavilo zanimanje za robotiko in programiranje, v prihodnjih dveh letih (2018-2020) ponovno sodelujemo v projektu KA2 Erasmus+ STEM through Robotics. S partnerji iz Poljske, Finske in Turčije bomo sooblikovali projekt medsebojnega izmenjevanja izkušenj in znanja iz področja robotike, tehnologije, matematike in naravoslovja.

2020/2022

DigitALL SCHOOLS

Our project is part of a bigger project – beyond the scope of Erasmus+, but aligned to one of the EUROPEAN COMMISSION DIGITAL STRATEGY motivating underlying objectives of making the best use of digital technologies to work in harmony with Member States.DigitALL Schools project reports reflects the views of students, teachers, principals and districtness of digital learning tools.

2019/2021

NEW GENERATION SCHOOLS

Cilji projekta New Genaration Schools in The Light of Education 4.0 je integracija industrije 4.0 kot so (robotika, droni, 3D design, Virtualna resničnost) v naš izobraževalni sistem. Resnični in virtualni svet se z internetom prepletata v povsem novo industrijsko resničnost.

Plemenito je učiti se, še bolj plemenito je učiti druge. -- Mark Twain

Na sončnem bregu zgradba sto let že stoji,
v njej veliko Breščkov se uči.
Zabave, športa, znanja ne zmanjka nam,
šola za življenje odprta je vsak dan.

Tota naša šola Breg,
je uspešna vsepovprek.
Učenci, učit’li dobri smo,
vedno si pomagamo.