Biologija

Tekmovanje za Proteusovo priznanje – 2014/2015

ALPSKE RASTLINE

šolsko tekmovanje – 22. oktober 2014 ob 13h

državno tekmovanje – 5. december 2014 ob 15h


REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA

Kopše Luka
Število točk: 26

Tomanič Žan Luka
Število točk: 25

Vindiš Miha
Število točk: 22

Zajšek Luka
Število točk: 20

Klep Gregor
Število točk: 19

Gojkošek Tomaž
Število točk: 18

Lamberger Jan
Število točk: 18


 

LITERATURA:

V digitalni obliki:

V pisni obliki:

  • Gustav Hegi, Hermann Merxmüller, Herbert Reisigl ; [prevedel in dopolnil Tone Wraber ; risbe Claus Caspari ; fotografije Luka Pintar in Tone Wraber]: Alpska flora, Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1980.
  • Tone Wraber: 2 x sto alpskih rastlin na Slovenskem, Ljubljana : Prešernova družba, 2006.
  • Frank in Katrin Hecker: Živali in rastline v Alpah, Kranj : Narava, 2010.
  • Jean-Denis Godet: Alpske rastline, rastoče na skalovju, meliščih, morenah, alpskih travnikih, pašnikih in ob gozdnih robovih, Radovljica : Didakta, 2002.
  • Ansgar Hoppe: Alpske cvetlice: več kot 500 vrst in 500 barvnih fotografij , Kranj : Narava, 2013.
  • Vlado Ravnik: Alpsko cvetje Slovenije in izbor nekaterih drugih gorskih rastlin , Kranj : Narava, 2010.
  • Wolfgang Lippert: Alpske rastline: nad gozdno mejo, Ljubljana, Cankarjeva založba, 2005.
  • Nada Praprotnik: Alpski botanični vrt Juliana, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2011.
  • Barbara Bajd: Moje prve alpske rastline. Preprost določevalni ključ. Založba Hart, 2014.
  • Branko Vreš, Darinka Gilčvert Berdnik, Andrej Seliškar: Rastlinstvo življenjskih okolij v Sloveniji. Z navodili za pripravo herbarija. Pipinova knjiga, 2014.