Biologija

Tekmovanje za Proteusovo priznanje – 2017/2018

RIBE SLOVENSKIH CELINSKIH VODA

šolsko tekmovanje – 25. oktober 2017 ob 13h

državno tekmovanje – 1. december 2017 ob 15h


LITERATURA:

učenci poznajo naslednjo tematiko:

  • morfološko zgradbo rib, razvoj, življenjska okolja, prilagoditve na okolje,
  • ogroženost: kaj jih ogroža in zakaj (vnos tujerodnih vrst rib, onesnaževanje in regulacije vodotokov, izgradnja jezov, hidrocentral, …),
  • posamezne vrste in njihove značilnosti:
1. potočna postrv (Salmo trutta m. fario), 6. činklja (Misgurnus fossilis),
2. jegulja (Anguilla anguilla), 7. smuč (Sander lucioperca),
3. kečiga (Acipenser ruthenus), 8. som (Silurus glanis),
4. podust (Chondrostoma nasus), 9. kapelj ali glavač (Cottus gobio),
5. mazenica (Rutilus aula), 10. velika senčica (Umbra krameri)

Šolsko tekmovanje