Geografija

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 2017/2018

TRAJNOSTNI TURIZEM ZA RAZVOJ


Šolsko tekmovanje: 16. januar 2018 ob 14.00

Območno tekmovanje: 7. marec 2018 ob 13.00

Državno tekmovanje: 13. april 2018 ob 11.00


REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA:

Število možnih točk: 30

 

HOLC Tomaž – 20t – predlagan za območno tekmovanje

ŠKET Lan – 19t – predlagan za območno tekmovanje

RIBIČ Ajša – 16t

PATEKAR Maša – 15t

ŠTUMBERGER Sara – 14t

CEBEK Blaž – 13t

ŠTIBERC Jasna-Sanja – 13t

VINDIŠ MARKEŽ Jure – 12t

GALUN Miha – 11t

HORVAT Rok – 10t

MOGE Zarja – 9t

STANOVNIK Enej – 9t

KODERMAN Vid – 5t

***

LITERATURA ZA ŠOLSKO RAVEN

1. Vovk Korže, Ana, Vrhovšek, Danijel (2007). Ekoremediacije v življenju ljudi. Geografski obzornik, letnik 54, številka 3/4, str. 4-7

2. Sajovic, Alenka, Vovk Korže, Ana (2009). Območja Nature 2000 kot razvojna priložnost v času gospodarske krize. Geografski obzornik, letnik 56, številka 4, str. 21-25.

3. Hribernik, Mojca, Bračič, Rajko. “Varstvo kraških jam.” Geografski obzornik letnik 57. številka 3/4 (2010) str. 37-46.

4. EU strategija za Jadransko in Jonsko območje, primer Slovenije (film)

 

DODATNA LITERATURA ZA OBMOČNO RAVEN

1. Okoljska marjetica (Ecolabel) – simbol za okolje 

2. EU strategija za Jadransko in Jonsko območje, primer Slovenije (film)

3. Žnidarčič, Tanja (2008). Naravni rezervat Albufera. Geografski obzornik, letnik 55, številka 3, str. 17-24

4. Erhartič, Bojan, Smrekar, Aleš, Šmid Hribar, Mateja, Tiran, Jernej (2012). Krajinski park Ljubljansko barje. Geografski obzornik, letnik 59, številka 3, str. 4-13. 

5. Vrtačnik Garbas, Katja (2008). Klimatske spremembe. Geografski obzornik, letnik 55, številka 1/2, str. 25-31.