Geografija

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 2017/2018

TRAJNOSTNI TURIZEM ZA RAZVOJ


Šolsko tekmovanje: 16. januar 2018 ob 14.00

Območno tekmovanje: 7. marec 2018 ob 13.00

Državno tekmovanje: 13. april 2018 ob 11.00