Geografija

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 2017/2018

TRAJNOSTNI TURIZEM ZA RAZVOJ


Šolsko tekmovanje: 16. januar 2018 ob 14.00

Območno tekmovanje: 7. marec 2018 ob 13.00

Državno tekmovanje: 13. april 2018 ob 11.00


LITERATURA ZA ŠOLSKO RAVEN

1. Vovk Korže, Ana, Vrhovšek, Danijel (2007). Ekoremediacije v življenju ljudi. Geografski obzornik, letnik 54, številka 3/4, str. 4-7

2. Sajovic, Alenka, Vovk Korže, Ana (2009). Območja Nature 2000 kot razvojna priložnost v času gospodarske krize. Geografski obzornik, letnik 56, številka 4, str. 21-25.

3. Hribernik, Mojca, Bračič, Rajko. “Varstvo kraških jam.” Geografski obzornik letnik 57. številka 3/4 (2010) str. 37-46.

4. EU strategija za Jadransko in Jonsko območje, primer Slovenije (film)