Geografija

21. TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 2015/2016

NARAVNE ZNAMENITOSTI SLOVENIJE


Šolsko tekmovanje: 19. januar 2016 ob 14.00

Območno tekmovanje: 8. marec 2016 ob 14.00

Državno tekmovanje: 19. april 2015 ob 12.00


 

LITERATURA – ŠOLSKO TEKMOVANJE:

Pojasnilo k literaturi: Pri literaturi, dosegljivi na spletnih straneh, uporabljajte samo tisto glavno stran, ki se vam odpre ob kliku na povezave. Ne glejte informacij, ki so v oknih ob straneh, razen kjer je drugače označeno*.

 1. http://www.slovenian-alps.com/si/kaj-videti/naravneznamenitosti (Naravne znamenitosti Alp)
 2. http://www.notranjski-park.si/index.php?catid=264&lang=slo (Notranjski park)
 3. http://www.postojnska-jama.eu/si/o-jami/za-vsakim-ovinkomkapniski-raj/ (Postojnska jama)
 4. Anita Polanec: Ekskurzija po poti Bistriškega vintgarja na Pohorju, Geografija v šoli 1, 2005.
 5. Peter Skoberne: Sto naravnih znamenitosti Slovenije, Prešernova družba, Ljubljana 1988 str. 10 – 36
 6. Peter Skoberne: Sto naravnih znamenitosti Slovenije, Prešernova družba, Ljubljana 1988
  1. Str. 42 – »Soča«
  2. Str. 72 – »Bohinjsko jezero«
  3. Str. 122 – »Robanov kot«
  4. Str. 146 – »Lobnica na Pohorju«
  5. Str. 150 – »Belojača v Halozah«
  6. Str. 154 – »Matjaševa slatina«
  7. Str. 184 – »Krka«
  8. Str. 192 – »Ajdovska žena pri Pilštajnu«
  9. Str. 202 – »Strunjanski klif«
  10. Str. 224 – »Bloška planota«

DODATNA LITERATURA – OBMOČNO TEKMOVANJE:

 1. http://www.mladinska.com/gea/tekoca_stevilka/clanek?ai d=4942 (Babe in dedci)
 2. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC- 8ZW9J3NG/?query=%27keywords%3dTriglavski+ledenik+iz ginja%27&pageSize=25 (Triglavski ledenik, odpreti PDF*)
 3. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOCMAUYKRQ2/?query=%27keywords%3dkrajinski+park%27& pageSize=25 (Zavarovana območja Slovenije, odpreti PDF* )
 4. Maja Anders: Mineralni vrelci v severovzhodni Sloveniji. Geografija v šoli 2, 2008.
 5. Janez Bizjak: Triglav – mit in simbol. GEA, december 2006.
 6. Peter Skoberne: Sto naravnih znamenitosti Slovenije, Prešernova družba, Ljubljana 1988
   1. Str. 48 – »Boka«
   2. Str. 78 – »Kriška jezera«
   3. Str. 90 – »Poljanska baba«
   4. Str. 102 – »Hudičev boršt«
   5. Str. 114 – »Škaf v Matkovem kotu«
   6. Str. 132 – »Najevska lipa«
   7. Str. 188 – »Krakovski gozd«
   8. Str. 204 – »Osp«
   9. Str. 214 – »Škocjanske jame«
   10. Str. 226 – »Rakov Škocjan«