Preverjanje znanja

Preverjanje znanja v 1. ocenjevalnem obdobju v šolskem letu 2016/2017

4. a razred

4. b razred


5. a razred

5. b razred

6. a razred

7. a razred

7. b razred

8. a razred

8. b razred

9. a razred

9. b razred