jan
5
2018

Tržnica poklicev

Izbira programa in vpis v srednjo šolo predstavljata velik korak v življenju devetošolcev. Tudi letos smo v sklopu karierne orientacije na naši šoli priredili Tržnico poklicev. Ta je namenjena predvsem učencem višjih razredov, njihovim staršem ter delavcem šole, da pridobijo informacije o izobraževalnih programih, srednjih šolah, štipendiranju in trenih ter možnostih zaposlovanja.

Predstavile so se številne srednje šole iz Podravske regije, nekateri delodajalci ter druge organizacije, ki se neposredno ukvarjajo s karierno orientacijo mladih.

Srednje šole in njihove programe so predstavljali profesorji in dijaki. Na Tržnico poklicev se radi vrnejo predvsem tisti, ki so obiskovali našo osnovno šolo in predstavijo življenje na srednjih šolah, ki jih obiskujejo zdaj. Z učenci, ki so pred izbiro srednješolskega programa, so tako so delili svoje izkušnje, nasvete glede učenja in posebnosti določenega programa. Prav tako so predstavili  organizacijo pouka na šoli, ki jo obiskujejo; povedali, kako je z malicami, prevozom, izleti, ekskurzijami, izmenjavami, katere interesne dejavnosti in prireditve potekajo na določeni šoli. Na Tržnici poklicev so učenci in starši lahko pridobili tudi informacije o možnostih štipendiranja, zaposlovanja, nadaljnjega izobraževanja in drugih dogodkih povezanih s karierno orientacijo, ki ga omogoča določen srednješolski program oz. poklic.

Zapisala: Maja Kres