Govorilne ure

RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE se bodo izvajali/-e praviloma vsak prvi četrtek v mesecu, ob 17. uri, za vse starše od 1. – 9. razreda po naslednjem razporedu:

  • 15. september 2016
  • 6. oktober 2016
  • 10. november 2016
  • 8. december 2016
  • 5. januar 2017

  • 2. februar 2017
  • 2. marec 2017
  • 6. april 2017
  • 4. maj 2017
  • 1. junij 2017

TEME RODITELJSKIH SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

Razred Tema Predavatelj Datum
1. ab Uvodne informacije Milan Fakin, Milena Stojadinović 1. september 2016
Predstavitev programa življenjana šoli, LDN, kriterijev, prometna varnost Ivanka Vidovič, Jasna Brec 15. september 2016
Posebne potrebe Milena Stojadinović 10. november 2016
Analiza športnovzgojnega kartona Branimir Komel 10. november 2016
Lačna življenjaVeč kot telo Anja Baš, Dr. Lucija Čevnik 6. april 2017
2. ab Predstavitev programa življenjana šoli, LDN, kriterijev ocenjevanja Brigita Kopajnik, Mojca Vodušek 15. september 2016
Analiza športnovzgojnega kartona Branimir Komel 10. november 2016
Lačna življenja Anja Baš 6. april 2017
3. ab Predstavitev programa življenjana šoli, LDN, kriterijev ocenjevanja Mateja Grbavac, Dragica Lončerič 15. september 2016
Analiza športnovzgojnega kartona Branimir Komel 10. november 2016
Nadarjeni učenci Milena Stojadinović 2. marec 2017
Lačna življenja Anja Baš 6. april 2017
4. a Predstavitev programa življenjana šoli, LDN, kriterijev ocenjevanja Lea Florjančič, Ivanka Mišmaš 15. september 2016
Delavnice za starše – učenje Milena Stojadinović 6. oktober 2016
Analiza športnovzgojnega kartona Branimir Komel 10. november 2016
Lačna življenja Anja Baš 6. april 2017
5. ab Predstavitev programa življenjana šoli, LDN, kriterijev ocenjevanja,učenje učenja Simona Kornik, Laura Feguš 15. september 2016
Tržnica poklicev Srednje šole 5. januar 2017
Analiza športnovzgojnega kartona Branimir Komel 10. november 2016
Učenje učenja Simona Kornik, Laura Feguš, Milena Stojadinović 2. februar 2017
Lačna življenja Anja Baš 6. april 2017
6.a Predstavitev programa življenjana šoli, LDN, kriterijev ocenjevanja Oliver Buček 15. september 2016
Analiza športnovzgojnega kartona Branimir Komel 10. november 2016
Tržnica poklicev Srednje šole 5. januar 2017
Lačna življenja Anja Baš 6. april 2017
7.ab Predstavitev programa življenjana šoli, LDN, kriterijev ocenjevanja Mija Jeršič, Petra Hojnik 15. september 2016
Analiza športnovzgojnega kartona Branimir Komel 10. november 2016
Tržnica poklicev Srednje šole 5. januar 2017
Lačna življenja Anja Baš 6. april 2017
8. a Predstavitev programa življenjana šoli, LDN, kriterijev ocenjevanja Nina Sirk, Bojana Murko 15. september 2016
Analiza športnovzgojnega kartona Branimir Komel 10. november 2016
Tržnica poklicev Srednje šole 5. januar 2017
Poklicna orientacija Milena Stojadinović 6. april 2017
Lačna življenja Anja Baš 6. april 2017
9. ab Predstavitev programa življenjana šoli, LDN, kriterijev ocenjevanja Helga Mihelač, Andreja Letonja Vučić 15. september 2016
Analiza športnovzgojnega kartona Branimir Komel 10. november 2016
Poklicna orientacija, vpis v SŠ Milena Stojadinović 8. december 2016
Tržnica poklicev Srednje šole 5. januar 2017
Lačna življenja Anja Baš 6. april 2017