Varstvo osebnih podatkov

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV ZA OŠ BREG

Ime in priimek Primož Obreht, univ. dipl. prav.
Delovno mesto Pravnik

Center za pravno pomoč d.o.o.

Rimska ulica 4

2310 Slovenska Bistrica

Elektronski naslov primoz@czpp.si
Telefon 08 2059604