Zdrava šola

RDEČA NIT ZDRAVE ŠOLE V LETU 2013/2014

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

V letošnjem šolskem letu 2013/2014 bomo izvajali naslednje aktivnosti:

- zbiranje zamaškov za dvigalo na naši šoli
- sodelovali v humanitarnih in okoljevarstvenih akcijah
- sodelovali v tednu mobilnosti
- izvajali aktivnosti ob tednu otroka
- se povezali z našimi babicami in dedki- medgeneracijski pohod
- obeleževali bomo svetovne dneve
- osveščali o sovražnem govoru na spletu
- spodbujali nekajenje, boj proti alkoholizmu
- sodelovali z zunanjimi institucijami
- razvijali veščine komunikacije- v času razrednih ur
- izvajali rekreativne odmore
- razvijali odgovoren odnos do hrane
- spodbujali medsebojno strpnost in spoštovanje

Tim Zdrave šole