iEARN

Izvedbo projekta je omogočilo sofinaciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.

Mednarodni program iEARN se je pričel leta 1988, v Sloveniji smo se vključili leta 1996. Preko 2 miljona dijakov/učencev in 26.000 učiteljev sodeljuje v 300 projektih, ki potekajo v 30 jezikih v 125 državah sveta.

Na OŠ Breg smo v letošnjem šolskem letu 2010/2011 priključili šolam širom po svetu, ki sodelujejo v projektih iEarn. International Education and Resource Network  je velika mednarodna organizacija učencev, dijakov, staršev in učiteljev, ki sodelujejo v mednarodnih projektih iz vseh področji šole in življenja. Vsem udeležencem ponuja različne spletne dejavnosti, ki popestrijo pouk in učenje izven šolskega časa. Učitelju omogoča, da visoko motivira učence in dijake za pridobivanje znanja in aktivno sodelovanje pri različnih projektih, kot so ekološke, humanitarne, kulturne in družbene akcije. Učenci in dijaki razvijajo komunikacijske spretnosti v več jezikih, spoznavajo druge kulture in življenje v različnih razmerah. Razvijajo toleranco  in interkulturalno kompetenco.

Več o projektu lahko preberete na naslednjih spletnih straneh:

http://info.edus.si/iearn/

http://iearn.org/about/index.html,

http://iearn.org/projects/index.html

***

Naša šola sodeluje v letošnjem šolskem letu 2010/11 v naslednjih projektih:

Učenci 6. razredov v IZMENJAVI VOŠČILNIC - HOLIDAY CARD EXCHANGE.

Učenci, člani angleškega kluba v TEDDY BEAR PROJEKTU in  v UČNIH KROGIH -  LEARNING CIRCLES.

Utrinke našega sodelovanja lahko spremljate na naši šolski spletni  strani ali na panoju pred angleško učilnico.